gon/ion-ondersteuning in 2016-2017

28 april 2016

Voor de verdere uitrol van het M-decreet wil de overheid naar een gon- en ion-ondersteuning die beter inspeelt op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leraren. Voor een hervorming ten gronde wordt gewerkt aan een conceptnota met het oog op invoering op 1 september 2017. Het schooljaar 2016-2017 wordt dus een overgangsjaar. De overheid heeft hierover vorige week gecommuniceerd via een extra-editie van SchoolDirect. Hieruit blijkt dat in het overgangsjaar opnieuw wordt uitgegaan van een bevroren gon-pakket (uitgedrukt in begeleidingseenheden) op basis van de telling van gon-leerlingen op 1 oktober 2014. De toekenning van de gon- en ion-ondersteuning zal niet meer rechtstreeks gebeuren naar de dienstverlenende scholen voor buitengewoon onderwijs, maar via netgebonden commissies. Deze gebeurt in twee schijven, en volgens een opgelegde prioritering die er voor moet zorgen dat elke leerling de ondersteuning krijgt waar hij recht op heeft. Dat ook de lestijden/lesuren ion type 2 (situatie schooljaar 2015-2016) worden meegenomen in deze bevriezing vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een slecht signaal, maar de overheid had geen oor naar onze argumenten. Bij de effectieve aanwending kunnen gon en ion wel flexibel ingezet worden naar aantal eenheden per leerling, duur en intensiteit, focus van de ondersteuning (van leerling- naar meer leraargericht) ...

Wie vragen heeft, kan die kwijt bij Veronique Decock (veronique.decock [at] katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 13 - 0492 73 26 42). Op basis van de vragen die binnen komen, zal in een later nieuwsbericht en/of tijdens de Ronde van Vlaanderen voor het buitengewoon onderwijs meer uitleg worden gegeven.