GOK in het buitengewoon onderwijs: aankondiging GOK-platforms

06 november 2017
Tussen 23 november en 15 december vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs plaats in de regio’s. Het GOK-platform wil scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aanbieden rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid. De bijeenkomsten vinden per regio en per niveau plaats. 'Module 1' is voor niveau bubao en 'Module 2' voor niveau buso.
 
Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat we nodig hebben om een kwalitatief GOK-beleid in onze school te voeren. Het is het vierde schooljaar uit de driejaarlijkse cyclus en op zich is dat al bijzonder. Daarom staan we tijdens onze samenkomst stil bij de volgende zaken:
  • Hoe zijn we dit schooljaar gestart?
  • Hoe kijken we naar dit extra schooljaar en wat willen we nog realiseren?
  • Daarnaast blijkt uit recent onderzoek en uit de resultaten van de doorlichting GOK in het buitengewoon onderwijs dat een van de belangrijkste succesfactoren voor een goed GOK-beleid de betrokkenheid van het hele schoolteam is. Tegelijk blijkt ook uit de inspectieronde dat dat net het werkpunt is van vele scholen.
Zowel directeurs als GOK-coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom. Graag vooraf inschrijven. De deelname is gratis.