Goedkeuring subsidiedossiers door AGION

18 november 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 18 november 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 14 subsidiedossiers goed voor in totaal 16 625 900,04 euro subsidie! 

Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.

Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.