Goedkeuring subsidiedossiers door AGION

24 juni 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 24 juni 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 109 subsidiedossiers goed voor in totaal 22 272 698,20 euro subsidie. 

Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.

Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.