Goedkeuring subsidiedossiers door AGION

26 mei 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 27 mei 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 72 subsidiedossiers goed voor in totaal 10 941 006,34 euro subsidie! 

Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.

Welke dossiers keurde AGION precies goed? Bekijk het overzicht.