Giften in natura aan scholen en schenkingen aan DigitalForYouth

27 mei 2020

Wie een gift in natura doet aan een school, kan onder bepaalde omstandigheden een belastingvoordeel krijgen.

Giften in speciën van 40 euro of meer aan DigitalForYouth geven recht op een fiscaal attest.

Lees meer over de giften en schenkingen.