Gewijzigde maximumfactuur basisonderwijs voor schooljaar 2016-2017

26 april 2016

De overheid heeft de geïndexeerde bedragen van de maximumfactuur voor het schooljaar 2016-2017 aangepast in de omzendbrief over kostenbeheersing. De scherpe maximumfactuur blijft ongewijzigd op 45 euro voor kleuteronderwijs en 85 euro voor lager onderwijs. De minder scherpe maximumfactuur voor de volledige duur van het lager onderwijs stijgt van 410 naar 420 euro.
In ons model van schoolreglement voor het basisonderwijs hadden wij een voorlopige schatting van 415 euro opgenomen voor de minder scherpe maximumfactuur. Dit is intussen aangepast.