Gevolgen van ontwerp van ODXXX en gewijzigde regelgeving op modellen van school- en centrumreglement 2020-2021

04 juni 2020
Wij proberen elk jaar een geüpdatet model van school- of centrumreglement te publiceren vlak vóór de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar, zij het steeds onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september daaropvolgend. Dit jaar hebben we te maken met heel wat onverwachte wijzigingen: 
  • Vandaag wordt het ontwerp van OD XXX besproken in de onderwijscommissie. De tekst die op 25 mei werd ingediend, wijkt op een aantal punten fundamenteel af van het voorontwerp, waarop we onze modellen van school- en centrumreglement hebben gebaseerd. In de loop van de komende dagen doen we een analyse. 
  • Voor het model van schoolreglement van het gewoon voltijds secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs zullen er aanpassingen nodig zijn die het gevolg zijn van wijzigingen die op 18 mei werden aangebracht in de omzendbrief SO 64 over Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs.
Wij hopen volgende week aangepaste modellen te kunnen bezorgen.