Gevolgen van de sluiting wegens terreuralarm voor het arbeiders- en bediendenpersoneel (PC 152 en 225)

09 december 2015

Als gevolg van de terreurdreiging besliste de federale overheid om de Brusselse scholen te sluiten op maandag 23 en dinsdag 24 november 2015. Voor de sluitingsdagen ontvangen de personeelsleden die gesubsidieerd worden door de Vlaamse gemeenschap, hun normale loon.

De Raad van bestuur VSKO vzw besliste op donderdag 3 december 2015 om de arbeiders en bedienden die respectievelijk ressorteren onder de paritaire comités 152 en 225, op dezelfde manier te behandelen. Zij zullen voor die sluitingsdagen dus hun normale loon ontvangen. We nodigen de betrokken schoolbesturen uit om hun sociale secretariaten die richtlijnen te geven.