Gevolgen van de ramadan op de proefwerken

15 juni 2016

In de media werd recent aandacht besteed aan de gevolgen van de ramadan op het schoolgebeuren en de proefwerken.  Er werden verhalen gepubliceerd en becommentarieerd over o.a. jonge moslims die willen deelnemen aan de vasten en zonder brooddoos op school verschijnen, of die niet willen deelnemen aan de zwemlessen of de lessen muziek.

Dit zijn vragen waar alle scholen in Vlaanderen mee geconfronteerd worden. Dit is geen nieuw fenomeen: jaren geleden al  kregen scholen hier mee te maken. Het is niet duidelijk of het vaker voorkomt dan vroeger. Het is in elk geval een lokaal gebonden fenomeen: in dezelfde stad of gemeente krijgt de ene school er veel mee te maken en een andere helemaal niet. Het hangt af van wat er in bepaalde koranscholen door de plaatselijke imam  wordt verkondigd, van wat op het internet wordt gevonden en hoe jongeren en ouders daarmee omgaan ... Natuurlijk zal de school die hier plotseling mee geconfronteerd wordt, van oordeel zijn dat het erger is dan vroeger. Dat is logisch.

Hoe pak je dit aan? Door een goed gesprek met de ouders en veel gezond verstand. Dat is arbeidsintensief maar in de meeste gevallen ook efficiënt. Vaak weten die ouders of kinderen het ook niet goed. Vaak ook beïnvloeden kinderen elkaar. En zelfs de mensen uit de moslimgemeenschap weten zelf vaak niet wat er allemaal aan de hand is en stellen zich dezelfde vragen! Het is dan aan de directie om vanuit de context van de school – zonder oordeel over de overtuiging van de ouders – het leren centraal te stellen en daarbij grenzen te trekken.

We verwijzen ten slotte nog naar onze eerste reactie van 7 januari op de eerste mediaberichten over dit onderwerp.

Vragen? Contacteer Chris Wyns, aanspreekpunt radicalisering en pedagogisch begeleider diversiteit.