Gevalideerde toetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen: breed aanbod en scherpe focus

08 mei 2019

Vanaf 15 mei 2019 kun je de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het basisonderwijs raadplegen. De toetsperiode start dit schooljaar op maandag 27 mei en eindigt op maandag 17 juni.

Wat pasten we aan ten opzichte van de interdiocesane proeven (IDP) van de voorbije jaren? 

We kiezen uitdrukkelijk voor een breder aanbod en een scherpere focusZo is het aanbod nu al uitgebreid tot toetsen voor vijf decretaal vastgelegde leergebieden: wiskunde, Nederlands, mens & maatschappij, wetenschappen & techniek en Frans.

Dit schooljaar bieden we alle toetsen zowel op papier als online aan. Als school kies je onbeperkt hoeveel toetsen en welke leergebieden je bij je leerlingen afneemt. Decretaal ben je verplicht om aan het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren met een gevalideerde toets.

Naast een breder aanbod kiezen we ervoor om per leergebied de focus te leggen op een beperkt aantal leerinhouden. Dat biedt de kans om de geselecteerde inhouden meer in de diepte te evalueren en zinvollere informatie te verkrijgen aan de hand van de resultaten.

We beperken ook de afnameduur van elke toets tot één lesuur. Op die manier verminderen we de planlast en blijft er voldoende ruimte om in te zetten op het breed evalueren van andere doelen.

Waar te vinden?

De gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kun je vanaf 15 mei 2019 terugvinden in de databank met evaluatie-instrumenten op de nieuwe themapagina Evaluatiebox basisonderwijs.

Scholen die in het kader van hun interne kwaliteitsontwikkeling graag een ruimer beeld krijgen van hun resultaten voor een volledig leergebied, kunnen vanaf eind mei eveneens gestandaardiseerde schriftelijke proeven terugvinden in de databank met evaluatie-instrumenten. Een gestandaardiseerde proef geeft altijd een uitgebreid rapport met daarin de vergelijking met Vlaanderen en de referentiegroep.