Geen verschraling van psychotherapie-aanbod - Persbericht VLHORA

10 november 2015

De Vlaamse hogescholen pleiten ervoor om het brede en diverse gamma hooggeschoolden blijvend toegang te verlenen tot de uitoefening van de psychotherapeutische dienstverlening. Dit betekent dat de toegang niet enkel mag beperkt blijven tot de masteropleidingen, maar dat ook bachelors uit de hogescholen die over de nodige basiscompetenties beschikken eveneens blijvend (via een extra opleidingstraject of nascholing) psychotherapeutische dienstverlening mogen aanbieden. Lees het volledige persbericht van de Vlaamse Hogescholenraad.