Geen taks op de effectenrekening maar wel extra kosten door de LEI-code?

06 november 2017

 

De LEI-code

Vzw’s zullen vanaf 1 januari 2018 nog slechts transacties met bepaalde beleggingsproducten kunnen uitvoeren indien ze over een Legal Entity Identifier-code (LEI-code) beschikken.
 
Een LEI-code is vanaf 1 januari 2018 vereist voor deze beleggingsproducten:
 • staatsleningen en staatsbons
 • sommige beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen
 • obligaties
 • aandelen
 • andere, minder courante, beursgenoteerde financiële producten zoals opties en warrants, gestructureerde producten, op de beurs genoteerde indexfondsen, ….
Banken zullen transacties met de beleggingsproducten vanaf begin 2018 niet meer mogen uitvoeren indien de contractpartijen niet over de verplichte LEI-code beschikt.
 
De LEI-code is noodzakelijk voor deze transacties:
 • aan- en verkopen
 • transfers en overdrachten bij overlijden.
 
Een LEI-code is niet vereist voor:
 • deposito’s
 • termijnrekeningen
 • de meeste beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen
 • kasbons.

De LEI-code bestaat al langer maar het gebruik wordt vanaf 2018 sterk uitgebreid door artikel 26 van de Europese Verordening nr.600/2014. Met de LEI-code wil men financiële transacties wereldwijd transparanter maken. De LEI-code bevat daarom informatie over de identiteit van de vzw die betrokken is bij bepaalde financiële transacties, en over eventuele betrokken externe volmachthouders van die vzw. Externe volmachthouders zijn geen werknemer van de vzw. Banken en beleggingsinstellingen moeten alle transacties en de LEI-code van de contractpartijen melden. In België is het meldpunt de FMSA (voluit: Financial Services and Markets Authority, de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten).

Indien je twijfelt of je voor jouw vzw een LEI-code moet aanvragen, dan kan je dat navragen bij je bank of beleggingsinstelling. Banken en beleggingsinstellingen kunnen je ook helpen bij het aanvragen van de LEI-code. In België zijn maar 2 instellingen gemachtigd om een LEI-code af te leveren:

De instellingen rekenen 89 euro + btw aan voor een eerste aanvraag en 59 euro + btw voor een verlenging. Zonder verlenging blijft een LEI-code 1 jaar geldig.

De kosten van de LEI-code wegen op het rendement van de beleggingen. Zeker wanneer het beleggingsvolume klein is, kan die kostenfactor belangrijk worden. Het kan daarom nuttig zijn te overwegen om de beleggingsstrategie van de vzw aan te passen.

De taks op de effectenrekeningen

De taks op de effectenrekeningen (door sommigen ook “de abonnementstaks” genoemd) is voorgelegd aan de Raad van State. De tekst voorziet een vrijstelling voor vzw’s. De Raad van State stond kritisch tegenover de oorspronkelijke tekst. De motivering bij de tekst is nu herschreven en ligt opnieuw bij de Raad van State.