Geen 30 dagen wachttijd voor vervanging van ondersteunend personeel

08 september 2015

We vernemen dat sommige scholen en centra zich afvragen of er in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs pas na 30 dagen een vervanger in het ondersteunend personeel of in BPT-uren mag aangesteld worden. De overheid had initieel zo'n besparingsmaatregel ontworpen, maar heeft dat plan uiteindelijk ingetrokken en vervangen door een andere beperking.

De definitieve maatregel houdt in dat een vervanger pas kan bezoldigd worden als de afwezigheid van de titularis meer dan 14 dagen voor het begin van de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie start. Die beperking geldt niet voor het basisonderwijs noch voor de internaten; in het secundair- en volwassenenonderwijs geldt ze voor alle ambten behalve voor dat van directeur. Meer informatie vind je in punt 24 van de Mededeling "Wijzigingen in de reglementering vanaf 1 september 2015", M-VVKSO-2015-024.