Gecoördineerde tekst om nieuw juridisch kader voor verenigingen leesbaarder te maken

10 september 2019

Het juridische kader voor vzw’s is aanzienlijk veranderd na de hervorming van het Wetboek van economisch recht en het verschijnen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het zijn uitgebreide en complexe reglementeringen, die verspreid staan in verschillende wetten. Daardoor wordt het geheel moeilijk leesbaar.

Om daaraan te verhelpen verschijnt een jaarlijkse coördinatie die de leesbaarheid van de geldende regelgeving zal vergemakkelijken.