Geüpdatete versie van ondersteuningsmatrix autisme

30 mei 2017

Onder de ijsberg kijken?
Het gedrag van je leerlingen met autisme begrijpen?

De ondersteuningsmatrix Autisme-Revisie (OM ASS-R) is een instrument dat op basis van zes parameters (zintuiglijke prikkelverwerking, socio-emotionele ontwikkeling, communicatie, leervermogen, zelfstandig en zelfredzaam handelen, omgaan met veranderingen) het gedrag en de onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme of een vermoeden van autisme in kaart wil brengen.

Elke parameter wordt eerst gedefinieerd, daarna concreet gemaakt aan de hand van voorbeelden en de breedte van de parameter wordt aangegeven in een richtinggevend schema. In literatuurtips kun je verdiepende bronnen vinden.

Het instrument laat je samen met collega’s observeren en reflecteren over de ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften van jouw leerlingen, de klasgroep, jezelf of het schoolteam. Om het onderwijsaanbod meer op maat van leerlingen met autisme te organiseren, worden in het zorgcontinuüm aanpassingen, ondersteuning en doelen voor de leerling, zijn groep of de leerkrachten/therapeuten genoteerd. Je kunt de OM ASS-R gebruiken voor een individuele leerling of leerlingengroep in een concrete context (overgang kleuter-lager, stage …).

Je kunt het instrument ook gebruiken om met je schoolteam te reflecteren over je onderwijsaanbod voor leerlingen met autisme. Wat is voor onze school brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg? Welke basiscompetenties, kennis, vaardigheden, inzichten verwachten we van elk teamlid? Welke kennis, inzichten, vaardigheden, attitudes, materialen hebben we vanuit ervaring, nascholing … in huis? Waar gaan we in de toekomst op inzetten? Waarvoor betrekken we externen?

De OM ASS-R werd ontwikkeld binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het is een samenwerking van de Centrale Stuurgroep Autisme (CSA) met de Vlaanderenbrede begeleidingsdienst en de banaba Buitengewoon Onderwijs van UCLL. Dank aan al wie tijdens het proces een bijdrage heeft geleverd!

Je kunt het vernieuwde instrument OM ASS-R met handleiding downloaden op onze website. Voor meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met Els Van Schelvergem.