Formaprim: nascholingsnamiddagen Frans voor het basisonderwijs

03 mei 2016

De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk organiseert, in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten, vormingen Frans voor Vlaamse onderwijzers. Dit schooljaar wordt gewerkt rond volgende items:

  • De actionele of taakgerichte aanpak in het onderwijs van het Frans: aan de hand van concrete voorbeelden ontdekken wat relevante, authentieke en uitdagende taken zijn en hoe de verschillende taalvaardigheden aan bod kunnen komen in die taken, met aandacht voor het multi-sensoriële.
  • Didactische fiches: leren hoe je ze kunt opmaken en aanpassen aan je eigen klassituatie, aan een ander thema of aan een andere context.
  • Hoe Frans integreren in andere leergebieden?
  • Eigen taalvaardigheden in de Franse taal ontwikkelen en versterken.

De vormingen zijn heel praktijkgericht en interactief en gaan uit van een communicatieve, creatieve en ludieke benadering van het lesgeven. Voor meer informatie en de praktische stappen tot inschrijving kun je het document 'Info Formaprim 2016-2017' raadplegen.

Deelnemers aan het programma kunnen ook meedoen met de Formaprim-wedstrijd. Wil je graag op taalstage naar Besançon of verkies je een equivalent bedrag aan pedagogisch materiaal? Het wedstrijdformulier Formaprim 2016-2017 biedt je alle informatie over de wedstijd aan.