Fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting

19 februari 2020

Sinds kort is het mogelijk voor scholen om bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening te openen of een “Fonds Vrienden Van” op te richten.

Vroeger werden scholen expliciet uitgesloten van het gebruik van beide filantropische producten.

Nu kan dit wel. Er moet evenwel een belangrijke kanttekening gemaakt worden: beide producten mogen niet gebruikt worden voor de financiering van de werkingskosten van de school. Enkel projecten met betrekking tot investeringen in infrastructuur en de aankoop van educatieve materialen komen in aanmerking. 

Een belangrijk voordeel van fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting is dat er een fiscaal voordeel aan verbonden is voor de schenker.

Lees hier meer informatie over fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting.