Extra middelen zorgenveloppe basisonderwijs

26 augustus 2020

De scholengemeenschappen in het basisonderwijs kregen extra middelen in de vorm van een verhoging van hun zorgenveloppe. Deze middelen moeten op schoolniveau in het gewoon basisonderwijs gebruikt worden. Punten uit de enveloppe zorg kunnen enkel aangewend worden voor het ambt van zorgcoördinator. De extra middelen worden vanaf het schooljaar 2020-2021 voor minstens 20 % aangewend voor leerlingondersteuning in de klas in het gewoon basisonderwijs, en meer bepaald voor het bevorderen van het leerproces door leer- en studievaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen. Dat percentage zal de komende jaren stijgen naar 25 % in het schooljaar 2021-2022, naar 30 % in 2022-2023 en naar 35 % in het schooljaar 2023-2024. Ook de puntenenveloppe zorg van scholen buiten een scholengemeenschap wordt verhoogd.