Extra middelen voor basisonderwijs - Plenaire vergadering 08-07-2020

08 juli 2020

Goed nieuws en blijheid alom, ook op alle interveniërende politieke banken, wat de laatste twee actuele vragen vóór het zomerreces betrof. Dat mocht, zéker. Minister Weyts had zelfs overschot van gelijk, toen hij bij het positieve nieuws van de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering opmerkte dat voor zoiets, jammer genoeg, géén aandacht was bij de journalisten.

Maar eerlijk gezegd, het antwoord op de actuele vraag van Kathleen Krekels was wel vooraf makkelijk te lezen, publieke informatie. Men zou dan hopen dat bepaalde tussenkomsten toch enige bijkomende nieuwswaarde zouden opleveren, met name de vraag van interveniënt Loes Vandromme over “het grote plan voor het basisonderwijs” (interveniënt Elisabeth Meuleman had op een belangrijk deelaspect daarvan gewezen, nl. de ondersteuning voor directeurs; interveniënt Hannelore Goeman had dat gedaan voor het algemene probleem van de werkingsmiddelen; en interveniënt Roosmarijn Beckers voor de kwestie van de kinderverzorgsters als bijkomende ondersteuning). Maar op dat grote(re) plan, toch ook een van de grotere onderwijsdossiers deze legislatuur, antwoordde minister Weyts dan niet en over de deelaspecten was hij al bij al toch maar kort van stof. Interveniënt Jean-Jacques De Gucht had zelfs een bijkomende vraag, waarvan hij zich op het moment van de vraagstelling zelf realiseerde dat de minister die net voordien in zijn reactie al beantwoord had.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de extra middelen ter ondersteuning van het basisonderwijs van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Wilfried Van Rompaey).