Extra benoemingen op 1 januari 2021

27 mei 2020

Het schoolbestuur moet, met het oog op benoeming op 1 januari 2021, de betrekkingen van vastbenoemde leraren die een deeltijds of voltijds verlofstelsel (AVP, VVP of detachering) voor een volledig schooljaar opnemen vacant verklaren. De overheid voerde in 2018 een soortgelijke maatregel in, maar in tegenstelling tot 2018 moet het schoolbestuur nu alle betrokken uren vacant verklaren en geldt de beperking van 33 % tot 50 % niet.

Bovendien kan ook in overgedragen uren worden benoemd. In onze mededeling “Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020” (beschikbaar vanaf de eerste week van juli) zullen we hierover uitvoeriger informeren.