Examens voor meerdere contactbubbels tegelijk in één groter lokaal? Kan dat?

03 juni 2020

Je vermijdt in principe zoveel mogelijk een vermenging van contactbubbels. Bij voorkeur zet je iedere bubbel in een apart lokaal, ook tijdens de examens. Lukt dat niet, dan zal je risicoanalyse aangeven welke maatregelen je moet nemen om leerlingen van verschillende contactbubbels samen in één lokaal veilig examens te laten afleggen. In ieder geval moet er voldoende fysieke afstand zijn tussen de contactbubbels onderling. Verder blijft de afstandsregel van 1,5 meter altijd gelden tussen leerlingen en personeelsleden én tussen leerlingen secundair onderwijs onderling.

Volgende elementen kunnen bijdragen tot een gunstige risicoanalyse:

1. PER CONTACTBUBBEL

 • Per leerling is er minstens 4 m² oppervlakte beschikbaar.
 • Elke leerling krijgt een vaste plaats aangewezen.
 • Leerlingen zitten binnen de contactbubbel op minstens 1,5 meter van elkaar
 • Personeelsleden en leerlingen secundair onderwijs dragen verplicht een mondmasker – voorzie een voorraad reservemondmaskers.
 • Leg de toetsen al klaar op de tafels van de leerlingen in een kartonnen kaftje. Er worden geen materialen uitgedeeld of uitgewisseld. Na het examen laat de leerling de toets in hetzelfde kartonnen kaftje op de tafel liggen.

2. ORGANISATIE VAN HET LOKAAL

 • Iedereen reinigt de handen bij het binnenkomen en het verlaten van het lokaal.
 • Het lokaal is goed verlucht – een goede ventilatie is absoluut noodzakelijk.
 • De deuren blijven openstaan om te vermijden dat de deurklink vastgenomen wordt.
 • Er is een fysieke barrière tussen de verschillende contactbubbels.
 • Er is een circulatieplan dat ervoor zorgt dat leerlingen mekaar niet kruisen op minder dan 1,5 meter.
 • Na het examen, als alle leerlingen buiten zijn, en de examenbladen zijn opgehaald, worden de tafels en stoelen gereinigd.

Laat de leerlingen pas naar school komen tegen het startuur van het examen en laat ze na het examen onmiddellijk naar huis vertrekken.