Evaluatie van de heropstart stemt hoopvol

22 mei 2020

De voorbije week startte het onderwijs voorzichtig opnieuw op. De feedback die we na de grote inspanningen van de voorbije maanden kregen, was positief. Scholen pasten enkele praktische zaken aan en rapporteerden geen grote problemen.

Nagenoeg alle Vlaamse scholen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs openden ten laatste op 18 mei opnieuw de deuren. In het buitengewoon basisonderwijs hervatte zes op de zeven scholen het programma, in het buitengewoon secundair (OV3 en OV4) respectievelijk alle en zeven op de tien scholen.

De vlotte heropstart blijkt uit de cijfers die de onderwijsinspectie verzamelde. Over alle onderwijsniveaus heen, geven scholen aan dat de heropstart vlot tot zeer vlot verloopt. Jullie gaven aan dat de grootste moeilijkheden de social distancing, de organisatie en de kostprijs van de logistiek, de ondersteuning van kwetsbare leerlingen en de combinatie van onderwijs en opvang op school en afstandsonderwijs zijn. Ook het welbevinden van leraren en leerlingen is een aandachtspunt. De samenwerking met ouders verloopt constructief.

Uit de gegevens van de onderwijsadministratie concluderen we dat het vertrouwen van de ouders en leerlingen in de school behoorlijk groot is. In het basisonderwijs schommelden afwezigheden tussen 6,80 en 9,60 procent, in het secundair tussen 4,93 en 8,35 procent. Uit de gegevens blijkt dat de afwezigheid in ons netwerk het laagste was. Een schouderklopje voor jullie inspanningen!

De overgrote meerderheid van scholen ziet de opstart graag uitgebreid naar meerdere groepen leerlingen. In het basisonderwijs kijkt men in eerste instantie naar de derde kleuterklas en het vijfde leerjaar. Secundaire scholen kijken ernaar uit om ook de leerlingen van het vierde en tweede middelbaar te verwelkomen. Niet verrassend hebben vooral basisscholen nood aan ondersteuning van het gemeentebestuur om opvang te organiseren. Toch organiseert drie op de vier basisscholen dat zelf.