Erasmus+ project: Integrated leadership in schoolpractice (ILSP)

02 maart 2020

Ben je op zoek naar innovatieve leiderschapspraktijken? Spreekt internationaal leren je aan? Wil je mee experimenteren om “initiatief en verantwoordelijkheid nemen” af te stemmen binnen je directieteam, met je beleidsteam, met je leraren, met werkgroepen, met leerlingen? Wil je onderzoeken wat “samen leren leiden” voor je hele school betekent? Lees dan verder

Vanaf dit jaar tot juli 2022 rollen wij het Erasmusplusproject (KA2) integrated leadership in schoolpractice uit. We werken rond dit thema samen met onderwijsprofessionals uit Italië, Slovenië, Estland en Tsjechië.

Wat betekent geïntegreerd leiderschap voor je school?

Geïntegreerd leiderschap vertrekt vanuit de visie op gedeeld onderwijskundig leiderschap in een katholieke dialoogschool.  Het betekent dat de actoren in het onderwijsproces (leerlingen/studenten/cursisten, teams, schoolleiders, ouders, bestuurders …) in dialoog gaan om samen verantwoordelijkheid op te nemen in de school.

Deze visie stelt dat leiderschap (in termen van aansturing, eigenaarschap, beslissingsruimte, verantwoordelijkheid …) niet gesitueerd is bij één persoon, de leidinggevende, maar gedeeld is. Bij gedeeld leiderschap krijgt iedereen ruimte om op zijn of haar manier verantwoordelijkheid op te nemen in de bijdrage tot een resultaat dat samen werd vooropgesteld.

Leiderschap delen houdt het creëren van vertrouwen in zodat individuen en groepen zichzelf kunnen organiseren om transparant, integer en competent samen te werken.

Met gedeeld leiderschap aan de slag gaan in je eigen schoolcontext, het op elkaar afstemmen van aansturing, beslissingen nemen, het in dialoog gaan met elkaar, dat  noemen wij geïntegreerd leiderschap.

Waar gaan wij binnen dit project dan samen werk van maken?

Vanuit een evidence-based denkkader rond geïntegreerd leiderschap ontwikkelen we in samenwerking met de meewerkende scholen uit die landen:

  • Een praktijkgids met materialen en voorbeelden van geïntegreerd leiderschap om schoolteams te ondersteunen en te inspireren.
  • Een reflectie-instrument gebaseerd op sleutelcompetenties voor geïntegreerd leiderschap waarmee groepen aan de slag gaan in de eigen schoolpraktijk.
  • Effectief inter(nationaal) professioneel leren om scholen te ondersteunen bij het in praktijk brengen van geïntegreerd leiderschap.

Aan de meewerkende scholen vragen we om deze nieuw ontwikkelde inhouden en materialen in de eigen school uit te testen en ons feedback te bezorgen. 

Wat moet ik doen om met de school hieraan mee te werken?

Om dit project en de manier van samenwerken verder in detail uit te leggen, nodigen wij geïnteresseerde scholen graag uit naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel op vrijdag 24 april 2020 van 10 tot 12 uur (met aansluitende lunch). Schrijf je in.

Heb je nog bijkomende vragen? Mail dan naar peter.vaniseghem [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of dorien.sampermans [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.