Erasmus in Duaal Leren en Leren en Werken start weer op

11 juni 2020

Ook het project “Erasmus Duaal” (of kortweg “ErasDu”) heeft stilgelegen tijdens de corona-lockdown: geen enkele leerling heeft in het voorjaar 2020 kunnen deelnemen aan een stage in het buitenland. Er waren nochtans 85 kandidaten.

Er wordt momenteel hard gewerkt om deze kandidaten een nieuwe kans te geven in dit najaar. En ondertussen beginnen we met de voorbereidingen voor het uitzenden van nieuwe deelnemers. Deze zijn Duaal Lerenden – ook in buso, inclusief de Leerlingen in Leren en Werken. De voorkeur gaat uit naar leerlingen uit de derde graad.

Het project wordt onderwijsnetoverschrijdend georganiseerd en het wil de deelnemers de kans bieden om gedurende twee weken een werkstage in het buitenland te beleven.

De doellanden voor 2021 zijn Italië, Estland, Nederland, Duitsland, IJsland, Portugal, Griekenland, Finland, Spanje en Frankrijk – maar uitbreiding naar andere landen is mogelijk.

Er is geen beperking naar sector of beroep: we proberen voor elke gemotiveerde kandidaat een geschikte stageplaats te zoeken in zijn of haar opleidingstraject, of in een aanverwant of aanvullend opleidingstraject.

De lopende overeenkomst alternerende opleiding van de deelnemers blijft onverkort doorlopen. Maar ook werkzoekende leerlingen kunnen aan het project deelnemen.

Gedurende de stage verblijven de jongeren in een gastgezin, een jeugdherberg, een hotel of een andere verblijfplaats. Deelname is gratis. Meer zelfs: de deelnemers ontvangen een toelage vanuit het Europese Erasmus+programma.

De meeste deelnemers zullen ter plaatse bijgestaan worden door Vlaamse “vliegende begeleiders”, die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de jongeren in een buitenlandse regio.

Scholen en opleidingscentra vinden meer info – en kunnen hun interesse in deelname aan het project bekend maken – via www.erasdu.eu. Daar vind je ook ongecensureerde getuigenissen – in woord en beeld - van leerlingen die in de voorbije jaren hebben deelgenomen aan het project.

Een volledig pakket aan promomateriaal voor lesgevers, trajectbegeleiders en leerlingen ligt klaar om de geïnteresseerde scholen te helpen in hun zoektocht naar en de selectie van kandidaat-deelnemers.