ERASDU krijgt een opvolger: een must voor elke leerling in een duaal traject of een traject leren en werken

11 juni 2019

In het voorjaar van 2020 kunnen opnieuw meer dan zestig leerlingen uit Duaal Leren en Leren en Werken - inclusief leerlingen uit buso Duaal - deelnemen aan een werkstage van twee weken in het buitenland met de financiële steun vanuit het KA1 ERASMUS-plus project ERASDU2. De doellanden voor 2019 zijn Nederland, Duitsland, Estland, Italië, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (onder Brexit-voorbehoud). Er is geen beperking naar sector of beroep: we proberen voor elke gemotiveerde kandidaat een geschikte stageplaats te zoeken in zijn of haar opleidingstraject, of in een aanverwant of aanvullend opleidingstraject.

Het is een initiatief van het consortium gevormd door SYNTRA Vlaanderen, coördinator van dit project, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het GO! en POV.

Met vragen kun je terecht bij tim.vanaken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Interesse om jouw leerlingen deze kans te bieden? Dan kun je dit melden. Bijkomende informatie over het ERASDU2 KA1-ERASMUS-plus project vind je op de website van het project.