EPC bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen verplicht vanaf 2020

13 december 2019

In onze nieuwsbrief 170 berichtten we al over de verplichting voor gebruikers van publieke gebouwen om over een EPC (energieprestatiecertificaat) te beschikken. Scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding … vallen ook onder die regelgeving die van toepassing is van zodra de bruikbare oppervlakte van het gebouw groter is dan 250 m².

Vanaf 2020 wordt er een nieuw EPC ingevoerd. Wie na 1 januari een klein niet-residentieel gebouw verkoopt of te huur stelt, moet ook over een EPC beschikken op voorwaarde dat de bruikbare vloeroppervlakte niet groter is dan 500 m². Merk op dat het in dat geval de eigenaar is – verkoper of verhuurder en niet de gebruiker – die aan de verplichting moet voldoen. Voor grotere niet-residentiële gebouwen zal nog een apart EPC ontwikkeld worden.

Dit nieuwe onderdeel van de EPC-regelgeving is van toepassing op gebouwen die te koop of te huur gesteld worden, maar niet op gebouwen die gebruikt worden met een recht van opstal of erfpacht. Er zijn nog enkele uitzonderingen, onder andere wanneer het gebouw al over een geldig EPC beschikt in het kader van een EPB-aangifte voor een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie.

Enkele voorbeelden waar de verplichting wél geldt:

  • een schoolbestuur huurt van de kerkfabriek een parochiezaal die als refter gebruikt wordt; de oppervlakte is kleiner dan 500 m²; de eigenaar-verhuurder moet over een EPC beschikken.
  • een schoolbestuur huurt een rijhuis dat paalt aan de school om er een leraarslokaal en administratie in onder te brengen; de bestemming is niet langer residentieel; de eigenaar-verhuurder moet over een EPC beschikken.

Ook al valt de EPC-verplichting in die voorbeelden niet ten laste van het schoolbestuur, toch is het als huurder of koper interessant om weet te hebben van de energieprestaties van het gebouw. Het EPC is ook een instrument om zowel de eigenaar als de huurder te informeren over mogelijke renovatiewerken die het energieverbruik kunnen verminderen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Marc Hendrickx.