EPB-eisen voor nieuwbouw worden aangescherpt

16 december 2015

De EPB-eisen voor nieuwbouw worden vanaf 01 januari 2016 weer aangescherpt naar E55 voor schoolgebouwen

Het doel van de EPB-regelgeving is het creëren van energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen als resultaat van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud.

Het Vlaams Gewest zet in op de verdere verbetering van de energetische kwaliteit van haar gebouwen. Voor onze schoolgebouwen zal dan ook, vanaf 1 januari 2016, voor elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding een E-peil van 55 vereist zijn.

Bijkomende informatie hierover kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid.