En wat met 1 september? Hoe zal de start van het nieuwe schooljaar verlopen?

17 juni 2020

Jullie zijn volop bezig met de voorbereiding van volgend schooljaar. Het is dan ook logisch dat jullie met vragen zitten over de opstart op 1 september. Zullen de huidige veiligheidsmaatregelen nog van toepassing zijn? Zullen we nog altijd met contactbubbels moeten werken? Moeten we de social distancing blijven handhaven? Wat met mondmaskers? Heel wat vragen met een belangrijke impact op de concrete schoolorganisatie.

Veel zal uiteraard afhangen van de evolutie van de epidemie. De virologen hebben het nu al eerder over lokale opflakkeringen, dan over een nieuwe universele golf.

Naar volgend schooljaar toe verwachten we dat de GEES werk zal maken van een indeling van mogelijke situaties in dreigingsfasen.  We kunnen ze wat vergelijken met de dreigingsniveaus zoals we die kennen voor terrorisme.

Die fases moeten breed maatschappelijk eenduidig vastgelegd worden. Dan hanteren we voor alle beleidsdomeinen hetzelfde stramien. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk hoeveel fases er zullen zijn. We mikken op een viertal. Een echte fase '0’ waarbij alles verloopt zoals vóór de uitbraak van de Covid-19 epidemie mogen we nochtans niet verwachten zolang er geen vaccin is.

Het is alleszins onze ambitie om tegen half juli voor elke dreigingsfase een werkbaar en veilig scenario klaar te hebben voor elk onderwijsinitiatief. We ijveren daarbij voor consistentie tussen de regels voor verschillende onderwijsinitiatieven. We pleiten ook voor consistentie tussen de maatregelen voor onderwijs en die buiten onderwijs. Alleen zo vinden we voor wat we in onderwijs ambiëren een voldoende maatschappelijk draagvlak.

Het is ook absoluut onze intentie om voor 1 september scenario’s uit te werken waarbij zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen komen.

Wij volgen alles nauwgezet op en blijven aandringen om spoed te zetten achter de beslissingen. Zodra we meer nieuws hebben, brengen we jullie via onze nieuwsbrief op de hoogte.