Eindevent 'Bekwamer dan je denkt' - 14 december 2015

22 november 2015

We nodigen je graag uit op het eindevent van het project ‘Bekwamer dan je denkt’ over de erkenning van verworven competenties (EVC) in het secundair volwassenenonderwijs op maandag 14 december 2015.

Het wordt een interactieve voormiddag waarop we de resultaten van ons EVC-project aan je voorstellen en de rol van EVC voor het volwassenenonderwijs bespreken. In dit pilootpro-ject hebben we een gemeenschappelijke EVC-procedure ontwikkeld op maat van het secun-dair volwassenenonderwijs, over de verschillende koepels heen. Als toepassing hebben we een assessment uitgewerkt voor verschillende modules uit de opleidingen Machinale hout-bewerker en Hulpkelner. We zullen tijdens de debattafels dieper ingaan op de EVC-testen en de manier waarop ze ontwikkeld werden. Ook is er ruimte om de implementatie van de EVC-procedure in het CVO te bespreken en bekijken we hoe een cursist met een EVC-vraag het best begeleid kan worden.

De EVC-procedure en de testinstrumenten voor de modules zullen na afloop van het project in 2016 gratis aangeboden worden aan alle CVO’s in Vlaanderen, ter ondersteuning van de EVC-werking in hun centrum.

Tijdens de afsluitende broodjeslunch hebben we de tijd om verder met elkaar in gesprek te gaan over de impact van EVC op het secundair volwassenenonderwijs.

Praktische gegevens
Datum: maandag 14 december 2015 van 9.00 tot 13.00 uur
Locatie: CVO Provincie Antwerpen, campus PIVA, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen, op wandelafstand van het station Antwerpen-Zuid.

Je kunt je inschrijven via de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Dit project is een samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs, Onderwijs voor Steden en Gemeenten, Gemeenschapsonderwijs en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenon-derwijs vzw, en wordt aangestuurd door de decretale Stuurgroep Volwassenenonderwijs. Andere partners zijn het Opleidingscentrum Hout (OCH), Initiatieven voor Professionele vorming van de Voedingsnijverheid (IPV), Horeca Vorming en de Associatie Universiteit Gent. Het project ‘Bekwamer dan je denkt’ werd medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Overheid.