Een warme oproep tot deelname aan MICTIVO

08 januari 2018

MICTIVO (Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs) wordt dit schooljaar voor de derde keer afgenomen n opdracht van het Departement Onderwijs. Het is een vijfjaarlijks onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven en de Universiteit Gent. De bedoeling is om de huidige stand van zaken op het gebied van ICT-beleid, ICT-integratie, ICT-infrastructuur, mediawijsheid … in de Vlaamse scholen in kaart te brengen en de evolutie ten opzichte van 2007 en 2012 te schetsen. Daartoe wordt een online bevraging voorgelegd aan beleidsverantwoordelijken, leraren en leerlingen van een representatieve steekproef van scholen uit het basis-, buitengewoon en secundair onderwijs en het tweedekansonderwijs. Het rapport wordt verwacht tegen september 2018. Dat rapport levert voor het beleid belangrijke informatie over de huidige stand van zaken op. Indien je school gevraagd wordt om aan het onderzoek deel te nemen, bevelen we het warm aan om daarop in te gaan.