Een plaats voor masters in het basisonderwijs

17 maart 2017

In haar advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs van 8 maart 2017 pleit de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) voor een specifieke masteropleiding voor het basisonderwijs. De Vlor roept de overheid op om versneld werk te maken van het onderzoek naar de opportuniteit en de meerwaarde daarvan. Het Christelijk Onderwijzersverbond, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de netwerkorganisatie van katholieke besturen en hun scholen, hebben dat onderzoek niet afgewacht. De afgelopen maanden werkten we samen een voorstel uit voor een nieuwe masteropleiding basisonderwijs. Je leest er alles over in het persbericht 'Een plaats voor masters in het basisonderwijs' en in de uitgebreide tekst over het voorstel 'Een masteropleiding specifiek voor het basisonderwijs'.