Een jaar zonder pesticiden? Proficiat!

12 januari 2016

Ongeveer een jaar geleden werd de Vlaamse wetgeving om pesticiden te gebruiken strenger. Ook de federale wetgeving is aangepast, zo is bijvoorbeeld de fytolicentie nu verplicht. De brochure 'Pesticidenvrij ontwerpen' bundelt tips om op een efficiënte manier uw terreinen pesticidenvrij te beheren. Hieronder vind je de nodige informatie die je helpt bij het verderzetten van een pesticidenvrij beheer.

Verbod vanaf 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 mogen pesticiden niet meer gebruikt worden voor het onderhoud van alle schoolterreinen inclusief de sportvelden op scholen, ongeacht tot welke onderwijskoepel ze behoren. Dit werd eerder al onder de aandacht gebracht in punt 4 van de Mededeling VSKO/DB/13.12 'Actualisatie van enkele dossiers inzake milieu en gezondheid'.  De uitzondering zijn beteelde percelen van land- en tuinbouwscholen.

Vergeet niet dat je als je professionele gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken, je een fytolicentie nodig hebt. Vanaf 25 november 2015 moeten namelijk zowel de gebruikers van professionele gewasbeschermingsmiddelen als wie les of vorming geeft over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het bezit zijn van een fytolicentie. 

Aanbevelingen pesticidenvrij ontwerpen

Dankzij de ervaringen van de openbare besturen op vlak van pesticidenvrij onderhoud en heraanleg kon de Vlaamse Milieumaatschappij samen met een ruime klankbordgroep een bundeling maken van aanbevelingen om pesticidenvrije terreinen te ontwerpen. De publicatie die daaruit voortkwam en de bijhorende voorbeelden en technische fiches (met dank aan de VVOG en Velt) zijn te vinden op een vernieuwd deel 'Aanleg en ontwerp' van de website 'Zonder is gezonder'. De brochure 'Pesticidenvrij ontwerpen' kun je ofwel digitaal raadplegen ofwel in een gedrukte versie kosteloos aanvragen. Bekijk alle informatie op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Is jouw school pesticidenvrij of heb je een goede oplossing bedacht om minder pesticiden te gebruiken? Laat het ons weten via pesticidenreductie [at] vmm.be. Zo kunnen we jouw oplossing in de kijker zetten.

Ondersteuning pesticidenvrij beheer

Het MOS-team heeft de kennis om je te begeleiden bij de omschakeling naar een pesticidenvrij beheer. Neem contact op met de MOS-begeleider van jouw regio.

Limburgse scholen kunnen voor advisering ook terecht bij het Centrum Duurzaam Groen. Zij hebben al heel wat gemeenten en bedrijven met succes begeleid in een traject tot een nulgebruik.

Alle openbare besturen verminderden al vanaf 2004 hun pesticidengebruik. Ook je gemeente heeft wellicht heel wat praktische inzichten die je kunnen helpen.