Doe de boekencheck op maandag 16 september

10 september 2019

Doe mee aan de Boekencheck en organiseer een telling: hebben alle leerlingen voor elk vak de nodige schoolboeken en/of het nodige materiaal? Het streefdoel is dat alle leerlingen het schoolmateriaal hebben dat ze nodig hebben om te leren!

De aankoop van schoolboeken neemt bij de opstart van het schooljaar een flinke hap uit het gezinsbudget. Er zijn heel wat gezinnen voor wie dat een moeilijke, zelfs onmogelijk inspanning is. Jongeren uit die gezinnen nemen zonder materiaal een ongelijke start. Het is belangrijk dat je de problemen kunt voorkomen, opvangen en mee oplossen.

Doe je mee met je school? Schrijf je in op boekencheck.be. Je kunt er de resultaten melden en nuttige tips vinden. 

Met de boekencheck op maandag 16 september vraagt Welzijnszorg, het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen, het Netwerk tegen armoede én alle onderwijsorganisaties,zoals Katholiek Onderwijs Vlaanderen, om na te gaan of alle leerlingen het nodige materiaal konden betalen om een goede start te nemen. Het is zinvol om er met je schoolteam over te praten.

Wie vragen en ondersteuning in verband met die thema’s wenst kan terecht bij de pedagogische begeleiding van zijn regio/congregatie en/of bij de dienst Lerenden. Op onze website vind je verschillende materialen en ondersteunende teksten zoals de tekst armoede op school.

Op de website van onze vzw DOKO kun je terecht voor informatie over raamcontracten voor samenaankoop van schoolboeken. In de contracten wordt er rekening gehouden met ons project voor kansenrijk onderwijs en wat we geleerd hebben uit de strijd tegen kansarmoede. Zo voorziet het bestek maatregelen om te vermijden dat (kansarme) leerlingen zonder schoolboeken in de klas zitten (zie percelen 3 en 4) en bevat het een aantal dwingende bepalingen met betrekking tot het gebruik van invorderingsbedrijven door de leveranciers voor die percelen 3 en 4.