Disseminatie KA1-project volwassenenonderwijs: tweedaags event rond collaborative leaderschip in learning

14 juni 2019

Geïnspireerd door de resultaten van het TALIS-onderzoek van 2013 en verder bouwend op de inzichten van het LINPILCARE-project gingen we aan de slag rond het thema Collaborative leadership in learning. Dat het professionaliseren van medewerkers altijd geld moet kosten is een misvatting; de enige constante investering is tijd.

Scott Albon, medewerker van het Barnwood Arts College uit Gloucester, UK, toonde ons dat het anders kan. KISSC: Keep it short, simple and cheap. Door in te zetten op interne netwerken waarin de focus ligt op continuous professional development van alle betrokkenen creëer je een positieve impact op de kwaliteit van het onderwijs dat je aanbiedt. Een goede mix van learning walks door leidinggevenden, peer coaching door collega’s en lerenden, het werken met learning teams, het gebruik van protocols, het implementeren van kwaliteitsprincipes als WWW (What went well), EBI (Even better if), WALT (We are learning to) en WILF (What I’m looking for) en collegiale klasbezoeken waarbij de bezoeker focust op een sterkte van de collega die bezocht wordt, kun je een leercultuur in je organisatie installeren die gericht is op het leren van de lerende en kun je de kwaliteit van het onderwijs dat je aanbiedt continu verbeteren.

Samen met veertien centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen verdiepten we ons in de onderliggende theorieën en enkele goede voorbeelden van praktijk. We schreven samen een KA2-ERASMUS-plus project voor een consortium; het project kreeg de werktitel Collaborative leadership in learning. Tijdens een afsluitend tweedaags event op 16 en 17 mei 2019 deelden de deelnemers van het Europese project hun bevindingen met een zeventigtal collega’s uit het werkveld onder de deskundige leiding van Scott Albon. Met dat event richtten we ons specifiek naar het middenkader van de ‘nieuwe schaalvergrote’ centra voor volwassenenonderwijs. Binnen de schaalvergrote cvo's vormen zij een belangrijke schakel in het bewaken en verder optimaliseren van de kwaliteit in het algemeen en de kwaliteit van de onderwijsprocessen in het bijzonder.

Als pedagogische begeleiding willen we hen versterken in hun onderwijskundig leiderschap en willen we werder samen met en van hen leren vertrekkende vanuit het principe van collaborative leadership in learning.

Geïnspireerd door het verhaal van Scott Albon gingen de deelnemers aan de slag met enkele protocollen met het oog op de verdere optimalisering van de teamwerking binnen de eigen organisatie. Verder werd er ook ingezoomd op de meerwaarde van (gezamenlijk) praktijkonderzoek als methodiek om aan continuous professional development te doen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs dat men aanbiedt. Bekijk enkele sfeerbeelden van het event.

Heb je ook interesse om de principes te verkennen en ermee in de eigen organisatie aan de slag wil gaan? Mail dan naar Tim.vanaken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, pedagogisch adviseur team postinitieel onderwijs, of volg één van de volgende cursussen van onze partners.