Directiedriedaagse Basisonderwijs regio Antwerpen “Webben een droom”

04 februari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen nodigt op 9, 10 en 11 maart 2016 haar directeurs van het basisonderwijs uit voor haar jaarlijkse directiedriedaagse. Passie, inspiratie, verbinding, kracht… vormen de rode draad in het thema van dit jaar “Webben een droom”.
We bieden zowel in plenaire sessies als in deelgroepen impulsen aan die uitdagen in de zoektocht naar de eigen inspiratie en die uitnodigen om tot verbinding te komen. Daarnaast gaan we belemmeringen die onze oorspronkelijke droom in het gedrang kunnen brengen niet uit de weg. De kracht zit in hoe we er naar kijken, wat we er mee doen. Op vrijdag verwerken we en reflecteren we in heel diverse vormen over wat ons op deze “tocht” geraakt heeft, wat we meenemen. Traditiegetrouw bieden we ook voldoende kansen tot ontmoeting en ontspanning.

Meer inhoudelijke en praktische informatie vind je via nascholing.be.
Via deze weg kan je ook tot en met 18 februari 2016 inschrijven.