Directiecongres secundair onderwijs regio Limburg

16 januari 2019

Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dat gestalte geven?’

Dit directiecongres 'Kwaliteit door identiteit - Een onderwijs voor hart, hoofd en handen' wil inspirerende, theoretische en praktische handvatten geven om ons onderwijs nog kwaliteitsvoller te maken, vertrekkende van de eigenheid van elke school of scholengemeenschap, even uniek als onze vingerafdruk, met aandacht voor hart, hoofd en handen.

Wij nodigen al onze directieleden uit, maar ook de collega 's die op beleidsniveau meewerken met het directieteam ontmoeten wij graag op 7 en 8 februari 2019.

Inschrijven kan tot en met 24 januari 2019

Welkom op ons directiecongres secundair onderwijs 2019!