Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november

02 december 2015

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van november 2015.
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs – 19 november 2015
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs – 17 november 2015
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs – 17 november 2015