Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2019

13 maart 2019

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van februari 2019:

De verslagen van de andere directiecommissies verschenen al in de nieuwsbrief van donderdag 21 februari 2019.