Digitale verderzetting OKOT/BKOT-trajecten/erkende trajecten VDAB in het volwassenenonderwijs en HBO5 verpleegkunde

25 maart 2020

Graag specifiëren we de afspraken van VDAB rond het verderzetten van een digitaal opleidingsaanbod. Alle communicatie en recente afspraken zijn steeds terug te vinden op vdab.be/coronacrisis. Op de partnerpagina is ook een FAQ-Excel toegevoegd.

In de loop van vorige week besloot de VDAB dat het opleidingsaanbod van partners, inclusief onderwijs, voor de klanten van VDAB digitaal en via afstandsleren kan verdergezet worden. Erkend betekent dat de opleidingsuren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP) kunnen geregistreerd worden. VDAB verwacht daarvoor een opleidingsintensiteit van 20 uur per week. Dat omvat zowel de digitale lessen, het doornemen en verwerken van cursusmateriaal en het maken van oefeningen en opdrachten. Binnen MLP is een extra button voorzien waarbij de gepresteerde uren onder thuiswerk kunnen geregistreerd worden waardoor de verplaatsing niet manueel op 0 km moet geplaatst worden.

Aan hun onderwijspartners vraagt VDAB bovenstaand aanbod (korte omschrijving + vermelding opleidingsintensiteit) te melden via samenwerking [at] vdab.be

. Aangezien onderwijs een eigen systeem heeft rond didactiek, inhoud en kwaliteit, zal VDAB daar geen uitspraken over doen, noch aanvragen of meldingen afkeuren. Onderwijs bewaakt de onderwijsleerplannen en de doelstellingen. 

Wel vraagt VDAB, in het belang van hun klanten en cursisten, om dat te blijven melden. Zo bewaart VDAB het overzicht voor welke klanten al dan niet een digitaal alternatief beschikbaar is. De meldingen via samenwerking [at] vdab.be

 worden ook gedispatcht naar de regionale contactpersonen bij VDAB, inclusief de netwerkmanagers onderwijs. Zo hebben zij ook het overzicht. Zij zullen overigens hun eigen netwerk ook briefen over het bovenstaande.