Didachè studiedag (onderwijs): Katholieke dialoogschool en het vak rooms-katholieke godsdienst: wat kunnen ze voor elkaar betekenen? – 12 januari 2016

12 januari 2016

Centraal op deze studiedag staat de relatie tussen de katholieke dialoogschool en het vak godsdienst. Welke plaats heeft het vak godsdienst in de katholieke dialoogschool? Wat wordt er van de godsdienstleerkracht verwacht? Hoe kan de (godsdienst)leerkracht zich verhouden tot dit project? Hoe wordt er omgegaan met de verschillende (levensbeschouwelijke of religieuze) stemmen in de katholieke dialoogschool en het vak godsdienst?
Tijdens deze studiedag zullen verschillende sprekers, waaronder ook directeur-generaal Lieven Boeve, de uitdaging aangaan om deze relatie tussen de katholieke dialoogschool en het vak godsdienst te verdiepen. Dit zal zowel gebeuren vanuit een theoretische reflectie als een meer praktische invalshoek. Deze studiedag zal worden afgesloten door minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, die zal toelichten wat zij verwacht van de katholieke dialoogschool en de levensbeschouwelijke vakken.
Het nieuwe Thomas-contract zal ook ondertekend worden op het einde van de studiedag.
Deze studiedag vindt plaats van 9u tot 17u in de Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22 te 3000 Leuven.