Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding

05 juli 2019

De deliberatie en studiebekrachtiging in een duale opleiding is niet helemaal gelijklopend aan die van een niet-duale opleiding. In de Mededeling “Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding” vind je hierover meer informatie. Ze heeft enkel betrekking op de definitieve uitrol van duaal leren (vanaf schooljaar 2019-2020) en niet op de proeftuin “Schoolbank op de werkplek”.