Definitieve uitsluitingen vanaf 1 februari omgezet naar 31 augustus

18 mei 2020

Door de huidige omstandigheden is het voor leerlingen die definitief uitgesloten zijn sinds 1 februari, moeilijker of intussen zo goed als onmogelijk om een nieuwe school te vinden waar de leerling voor de rest van het schooljaar kan worden ingeschreven. Het nooddecreet verdaagt daarom de uitwerking van elke definitieve uitsluiting naar 31 augustus.  

31 augustus is dan de datum van uitschrijving van de leerling uit de school. De bepaling geldt weliswaar niet indien de leerling intussen een andere school heeft gevonden. Als dat niet het geval is, geldt de omzetting naar 31 augustus. De leerling zal vanaf 1 september 2020 geen leerling meer zijn van de school. Best breng je de ouders of de meerderjarige leerling op de hoogte van die automatische omzetting met een aangetekende brief. 

Tegen de omzetting van de datum van uitsluiting naar 31 augustus is geen beroep mogelijk. Indien er tijdig beroep werd aangetekend tegen de definitieve uitsluiting, dan blijft dat beroep bestaan. De beroepscommissie zal dan samenkomen. Ouders kunnen ook aangeven dat zij het beroep niet langer nastreven, nu de automatische omzetting naar 31 augustus is opgelegd. 

De uitgesloten leerling mag dus net als de andere leerlingen de lessen blijven volgen, en krijgt een studiebekrachtiging op het einde van het schooljaar.