De Vrije Scholengemeenschap Heusden-Zolder zoekt een interne preventieadviseur

11 oktober 2018

De Vrije Scholengemeenschap Heusden-Zolder zoekt een interne preventieadviseur voor een deeltijdse opdracht en met onmiddellijke indiensttreding. De scholengemeenschap omvat alle katholieke scholen basisonderwijs in Heusden-Zolder. Het gaat dan concreet om tien scholen, elk met één of meerdere vestigingsplaatsen. Het Comité Afgevaardigden Schoolbesturen wenst te voorzien in de opvolging van de huidige preventieadviseur.

Sollicitanten bezorgen hun kandidatuur met motivering en cv via brief en/of e-mail ten laatste op maandag 5 november aan de coördinerend directeur: Johny Verduyckt, CODI VSG Heusden-Zolder, Brugstraat 16 -  3550 Heusden-Zolder (johnyverduyckt [at] telenet.be - info [at] vsghz.be).