De verzekering van laptops uitgeleend aan leerlingen zonder PC

02 april 2020

Schoolbesturen die hebben ingeschreven op de DOKO-raamovereenkomst brand en alle risico’s elektronica zijn gedekt voor schadegevallen aan de laptops bij gebruik door de leerlingen thuis in de periode van de lockdown. De school dient wel een lijst bij te houden om te weten wat ze aan wie hebben meegegeven. Indien mogelijk (en nog tijd), is de opmaak van een gebruiksovereenkomst aangewezen. Indien nieuwe portables worden aangekocht, dienen deze in het verzekerd kapitaal te worden opgenomen.

Met betrekking tot het initiatief van het Ministerie van Onderwijs, de Koning Boudewijnstichting alsook de VZW Digital For Youth voor het inzamelen van laptops om die bij leerlingen thuis te plaatsen is de situatie verschillend voor wat betreft de dekking in de polis alle risico’s elektronica.  Deze laptops kunnen verzekerd worden onder de bestaande polissen alle risico’s electronica mits expliciete opname in het verzekerd kapitaal van de polis. Hiervoor dient de school de nieuwvervangingswaarde op te geven van de laptops.