De tweedaagse Basiscursus Autisme gaat online door

17 september 2020

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen.

De tweedaagse omvat de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 oktober gaat de tweedaagse basiscursus autisme online door met Kobe Vanroy en Anneke Degand (Autisme Centraal). Deze basiscursus is ook voorwaarde voor de meeste verdiepende cursussen bij ons en bij Autisme Centraal.

Met de tweedaagse richten we ons tot iedereen die leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid beter wil leren begrijpen om zo te kunnen inspelen op hun talenten en  onderwijsbehoeften: Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken …  Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun kennis over autisme willen opbouwen of opfrissen.

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven: AutismeCentraalMethodiek: basiscursus

Ons verdiepend aanbod

Meer lezen over leerlingen met autisme.