De risicoanalyse delen met ouders of personeelsleden

03 juni 2020

Sommige ouders en personeelsleden vragen een kopie van de risicoanalyse die je als school gemaakt hebt. Hoe ga je om met die vraag?

Je risicoanalyse komt tot stand door de afweging te maken tussen veiligheidsmaatregelen enerzijds en pedagogische keuzes anderzijds. Dat houdt in dat er context nodig is om ze te kunnen lezen. Je legt de risicoanalyse op voorhand ter advies voor aan de bevoegde comités. Zo krijg je zicht op het draagvlak dat er bij de verschillende groepen voor bestaat. Meer informatie daarover vind je in de tekst CORONA en aansprakelijkheid.

De openbaarheid van bestuur is niet van toepassing op de risicoanalyse. We raden dan ook af om ze te delen, te kopiëren of ter beschikking te stellen van ouders, leerlingen of personeelsleden. Het is natuurlijk wel belangrijk om zo duidelijk en open mogelijk te communiceren met alle partijen. Ouders, leerlingen en personeelsleden zullen een maatregel beter begrijpen als ze weten waarom je een bepaalde beslissing neemt. Welke argumenten hebben jou tot dat besluit doen komen? Daarnaast moeten alle partijen ook weten wat er van hen verwacht wordt en waar zij zich moeten aan houden. In gesprek gaan over en verduidelijking geven bij de risicoanalyse lijkt ons daarom wel aangewezen.