De Grote Grondvraag - OVAM

10 december 2019

Met ‘De Grote Grondvraag’ brengt Vlaanderen in kaart welke gronden gezond zijn en welke niet. Benieuwd hoe het gesteld is met de grond van je school? Check de grond op www.degrotegrondvraag.be.

Staat de grond van je school ‘rood’ gekleurd? Geen paniek, OVAM zoekt samen met jou naar een oplossing.

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of vroeger werden uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er vroeger een stookolietank (20 000 liter) heeft gestaan en dan kan dat de aanleiding zijn om als risicogrond te worden gezien. Dat wil daarom nog niet zeggen dat er sprake is van bodemverontreiniging.

De gemeenten nemen de gegevens van risicogronden op hun grondgebied op in de ‘Gemeentelijke inventaris’. De gemeente kan je informeren over de juiste categorie van de activiteiten op basis van de milieu- en omgevingsvergunningen die ze in hun bezit hebben.

Voor scholen is er een protocol afgesloten. Het doel is om vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen en scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en bodemsanering van hun terrein. OVAM en AGIOn staan in voor de uitvoering. Op de website van OVAM vind je meer handige documenten.

Vragen? Neem gerust contact op met OVAM.