Dagopvang voor internen op school

24 april 2020

Naast de gefaseerde hervatting van de lessen op school, blijven scholen nog steeds drie andere groepen opvangen:

  • kinderen van ouders met cruciale beroepen
  • kinderen uit de onderwijsinternaten en uit het buitengewoon onderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden
  • kinderen uit een kwetsbare thuissituatie 

Voor internen vindt de dagopvang dus steeds op school plaats, ook al behoren ze niet tot een leerjaar/groep waarvoor binnenkort de lessen op school terug hervatten.

Onze onderwijsinternaten vangen een aantal kwetsbare leerlingen op, vaak in acute thuissituaties. Zij proberen ook in contact te blijven met de gezinnen waarvan de kinderen thuis zijn en hen vanop afstand te ondersteunen op vlak van leerbegeleiding en mentaal welbevinden.  Als je een interne overdag op school opvangt, ga je best in overleg met het internaat over hoe opvoeders de leerling het best kunnen ondersteunen tijdens de studiemomenten op internaat.