Coronacrisis: verstrengd regime voor het onderwijs

31 oktober 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt kennis van de bijkomende maatregelen die worden genomen om de coronacrisis te overwinnen. Ook het onderwijs kent daarbij een verstrengd regime. Het allerheiligenverlof wordt verlengd tot en met zondag 15 november en zal dus twee weken duren.

Voor het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs blijven de scenario’s daarna zoals eerder deze week afgesproken. De strikte veiligheidsmaatregelen blijven gelden. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs gaan vanaf 16 november over tot maximaal halftijds contactonderwijs. Scholen kiezen zelf de verhouding. Kwetsbare leerlingen blijven welkom op school. Vóór 1 december zal het overlegcomité evalueren of voltijds contactonderwijs vanaf die dag opnieuw mogelijk wordt.

Bijeenkomsten vinden in beginsel digitaal plaats. Vergaderingen met het schoolteam, pedagogische studiedagen, teambuildings … gaan niet fysiek door.

Het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs gaan tot 13 december over op code rood. Het hoger onderwijs gaat over op afstandsonderwijs tot het einde van het kalenderjaar, met uitzondering voor de eerstejaars: zij kunnen opnieuw contactonderwijs volgen vanaf 1 december.

“We zijn blij dat, naast de gezondheidszorg, ook het onderwijs een prioriteit voor onze samenleving blijft. We moeten nu door de zure appel heen bijten, zodat we hopelijk daarna zo snel mogelijk opnieuw alle leerlingen, cursisten en studenten op school kunnen verwelkomen. De vorige lockdownperiode liet zware sporen na in het leren en het leven van onze leerlingen, dus daar zijn we ook nu erg bezorgd over. Daarom is het goed dat onze secundaire scholen hun meest kwetsbare leerlingen kunnen blijven uitnodigen en hen een veilige omgeving bieden”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Scholen staan er niet alleen voor. Net zoals tijdens de eerste lockdown ondersteunt onze pedagogische begeleiding onze schoolteams bij het aanbieden van afstandsonderwijs en het nauw betrokken houden van elke leerling bij het schoolse gebeuren.”